Bài hát: Diệu kỳ bóng đá Việt Nam

Diệu kỳ bóng đá Việt Nam. Sáng tác:Nguyễn Thiếu Hoa. Lòng tự hào phơi phới hát vang muôn triệu người. Mừng một ngày chiến thắng cờ hoa bay ngập trời. Điều kỳ diệu đã đến với bóng đá Việt Nam. Hát vang khúc khải hoàn, bóng đá Việt Nam!. Bóng đá Việt Nam

Diệu kỳ bóng đá Việt Nam. Sáng tác:Nguyễn Thiếu Hoa. Lòng tự hào phơi phới hát vang muôn triệu người. Mừng một ngày chiến thắng cờ hoa bay ngập trời. Điều kỳ diệu đã đến với bóng đá Việt Nam. Hát vang khúc khải hoàn, bóng đá Việt Nam!. Bóng đá Việt Nam, một kỳ tích khó tin. Những phút giây diệu kỳ làm thót tim bao người.. Bóng đá Việt Nam! Bóng đá Việt Nam!. Ngây ngất tự hào. Bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam. Một kỳ tích khó tin. Những phút giây diệu kỳ làm thót tim bao người. Bóng đá Việt Nam! Bóng đá Việt Nam!. Ngây ngất tự hào. Bóng đá Việt Nam!. Lòng tự hào phơi phới hát vang muôn triệu người. Mừng một ngày chiến thắng cờ hoa bay ngập trời. Điều kỳ diệu đã đến với bóng đá Việt Nam. Hát vang khúc khải hoàn, bóng đá Việt Nam!. Bóng đá Việt Nam, một kỳ tích khó tin. Những phút giây diệu kỳ làm thót tim bao người.

https://www.youtube.com/watch?v=5q8JECUmtS4

https://youtu.be/5q8JECUmtS4Diệu kỳ bóng đá Việt Nam. Sáng tác:Nguyễn Thiếu Hoa. Lòng tự hào phơi phới hát vang muôn triệu người. Mừng một ngày chiến thắng cờ hoa bay ngập trời. Điều kỳ diệu đã đến với bóng đá Việt Nam. Hát vang khúc khải hoàn, bóng đá Việt Nam!. Bóng đá Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *