HARI WON – NHƯ ANH ĐÃ MONG CHỜ | OFFICIAL MV

Sự lạnh lùng của anh bây giờ đang là một đáp án. Sự vô tâm của anh bao ngày làm cuộc tình vỡ tan. Hạnh phúc ấy kết thúc hững hờ. Và em cũng sẽ chẳng bất ngờ. Câu nói kết thúc như anh đã mong chờ. Em cảm thấy cô đơn từng ngày. Khi mà em vẫn còn quẩn qua

Sự lạnh lùng của anh bây giờ đang là một đáp án. Sự vô tâm của anh bao ngày làm cuộc tình vỡ tan. Hạnh phúc ấy kết thúc hững hờ. Và em cũng sẽ chẳng bất ngờ. Câu nói kết thúc như anh đã mong chờ. Em cảm thấy cô đơn từng ngày. Khi mà em vẫn còn quẩn quanh trong mối tình này. Câu hỏi thăm này có thiết tha. Lời yêu này có chắc là. Thật tâm hay chỉ là anh phải buộc nói ra. Từng ngày trôi cứ thế đấy. Cảm giác tổn thương từng giây. Vì những thứ anh đổi thay. Để cố níu giữ mối tình. Mà anh không hề muốn quan tâm. Hạnh phúc trao ai mất rồi. Và anh liệu còn muốn bên em. Sự lạnh lùng của anh bây giờ đang là một đáp án. Sự vô tâm của anh bao ngày làm cuộc tình vỡ tan. Hạnh phúc ấy kết thúc hững hờ. Và em cũng sẽ chẳng bất ngờ. Câu nói kết thúc như anh đã mong chờ. Và em vẫn luôn nghĩ suy. Và đang cố gắng thích nghi. Sao tình ta vẫn tệ như thế.

https://www.youtube.com/watch?v=wFVl7Rg8XHU

https://youtu.be/wFVl7Rg8XHUSự lạnh lùng của anh bây giờ đang là một đáp án. Sự vô tâm của anh bao ngày làm cuộc tình vỡ tan. Hạnh phúc ấy kết thúc hững hờ. Và em cũng sẽ chẳng bất ngờ. Câu nói kết thúc như anh đã mong chờ. Em cảm thấy cô đơn từng ngày. Khi mà em vẫn còn quẩn qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *