Ông Lão Núi Cấm!🛑Tiết Lộ" Cơ Huyền Núi Nổ…!?" Ớn Lạnh Cả Người!

Riêng đài nó gần lỗ bóng tháo cổng  trần gian mình đi vô trong cái bốn  . thẻ để giữ để ban thưởng người hiền cả  chân cho kịp năm qua Long Hoa có mặt  . ấy là hiền nhân biết rõ thế nào là danh từ  Thầy Phật dạy phải tra cứu Tìm hiểu từ ngữ  . điển tíc

Riêng đài nó gần lỗ bóng tháo cổng  trần gian mình đi vô trong cái bốn  . thẻ để giữ để ban thưởng người hiền cả  chân cho kịp năm qua Long Hoa có mặt  . ấy là hiền nhân biết rõ thế nào là danh từ  Thầy Phật dạy phải tra cứu Tìm hiểu từ ngữ  . điển tích sách vở cho rõ biết làm cách  nào để xứng đáng là hiền nhân đúng bực. hiền nhân bổn phận tu mi hãy mau thức tỉnh  kiếm thì Huyền cơ huyền cơ nó sao màu kín  . đáo lắm phải vạch lá Tìm sâu Mò kim đáy  biển thầy nói những cái khoảng là mình  . có trí cố gắng muốn tìm Kim đến biển  Ấn công gắng công mới được chứ lên là  . không được đâu bữa nay về mai khác sáng  cúng chiều nghỉ bỏ rồi khi nhớ khi quên. trong cái vùng Thất Sơn địa linh này là linh  thiêng huyền bí màu nhiệm nhưng quý vị Chắc có  . lẽ ai hầu hết tất cả trên thế giới năm Châu  nói rộng và nói rằng ở Việt Nam ta ở đây là.

Đất địa linh sinh Nhân Kiệt nơi này là có thể  là một ngày sau gom tất cả thì quý vị nhất là  . hãy theo cái cái đường lối của gần nhất là  đức thầy chúng ta lãnh cái nhiệm vụ năm cái  . là sắc lệnh để ra giáo độ chúng sanh thời  kỳ chót quý vị nhớ nếu mà đi sai cái đường  . khác là không có trở về được vị trí này gọi là  thất sơn là trong vòng bốn thẻ Vì Nên tự chọn. tam thiên lục Bá là 3.600 mối đạo ta đó sơ hở  một ly một tí là có thể quý vị lạc vào Tà đạo  . tà giáo xin thưa quý vị là hôm nay ngày giờ  này là tà giáo đang Mạnh Hưng Thịnh nó chỉ  . có mình nắm cái cốt cán là cái tôn chỉ của  Đức Huỳnh giáo chủ là lần chót là trong cái  . dấu hiệu bước sơn kỳ hương từ Phật Thầy Tây An  cho đến đức thầy chúng ta đâu phải cái chuyện  . dễ lựa chọn lựa cho phải cậu phải kèo phải  vay phải dế mà theo kẻo làm Ngọc kia ẩn dạng.

Có tầm chọn nơi chân chính Khởi làm khổ hình đi  Trúng thì sống bước chật nó chết quý vị hãy lắng  . nghe trong cái tôi gần đây để tiếp kiến được  nghe 500 mẫu chuyện này học rõ biết rằng hiểu  . tường tận tại không còn giải không thiếu gì trong  500 mẫu chuyện đó đi chống làm sao đi đúng sao đi  . sai sao bất chợt tức thế nào mà tôi chưa có có  ngắm cảnh để học cho dừng mới để trao đổi vậy  . trật một ly đi một dặm đâu phải chuyện dễ đạo pháp  mà nó lơ khơ mà được vào cái vòng bốn thẻ này nè. Nó cứ vậy có mặt ở đây xin thưa trên thế  giới những tôi vẫn nối tiếp đối tác luôn  . đi sai Đường sai não lạc bước thời kỳ này là  đâu phải chưa có rành đường ở cái chỗ tại nó  . là như rừng hoang mới chọn có một đường có một  đường sao đâu Đâu có thành cái đường đường mòn  . thẳng mà ai nấy cũng đi được ba bên bốn  phía toàn là gay trong rừng bụi không.

Tuyên bố là gì bây giờ tà giáo nó bủa văng khắp  trên rồi khắp nơi chọn lựa cuối cùng là thầy nói  . hành theo tôn chỉ của tôi là đi đúng Nói rộng  nữa là trong giáo hội buổi sơn kỳ hương có cho  . biết là Bửu Sơn ký hiệu tu hành mới thành công xin  thưa quý vị các sư cũng vậy đó Ngày Sau Thầy nói  . đó chẳng phải bôi bác để ngỏ ý cùng trao đổi  với các nhà sư Đây là thông tin truyền thông  . khắp thế giới và các vị sư Sẽ ở chùa ở khắp  nơi tu viện Thiền viện để kể tiếp theo mẫu  . chuyện đóng ngoặc lại đây thầy mới hỏi các sư  trên Sài Gòn lúc nào đó ông Tư sao không giải  . tín đồ ông chắc không có đậu cái hạng cao được  rồi mấy ông nó dứt chưa thầy trao đổi với các  . Xin trả lại rằng mấy sư cũng tu tín đồ tôi cũng  tu nhưng mà tín đồ tôi có phương tiện vừa có vốn  . vừa có đủ ghe thuyền đầy đủ quý vị toàn là mượn  con trai không giai không Thế cho nên nếu đã lỗ.

Thì bứt vốn mất cả chị lẫn chài còn hôm nay  tín đồ của tôi nó lỡ lỗ cũng còn nó còn cái  . vốn đó tức là đền đáp trong buổi Sơn về Hương  đúng hễ rõ rệt như vậy thời kỳ này mà kiểm tra  . ra là quý vị thất Hiếu thất cái nghĩa mất cái  đạo Trung dung của Khổng thánh dạy cho ngài. Đây là cái phần xin thưa quý vị Tôi học  văn hóa rất là dốt Kể như là học để nói  . cho biết vậy thôi chứ chưa có được học nhiều  bằng chứng là học lớp 3 Lúc trước chưa hết  . tại sao hôm nay tôi được biết rộng nhiều là  do nơi cái sự mình đã tín ngưỡng và quy theo  . cái Phật Pháp theo đạo giáo theo thầy tổ thì  hãy nghiêm chỉnh để tìm hiểu học hỏi sau này  . tới thời kỳ sau thầy có cho biết ra mấy ông Đạo  lớn tức là cao độ thầy nói đó mấy ông lo trao  . dồi đúng cái tôn chỉ tôi đi ngày tôi trở về cũng  như là đem cái bình lớn có thể nói mình lớn Thầy.

Giác vậy đó câu vô mấy ông sáng Bực hết trơn thế  cho nên tín đồ phật giáo hòa hảo mặc dầu hàng cư  . sĩ tay cài tay Quốc Nhưng mà đối với các nhà sư  cũng có bản lĩnh có thể đối diện với các nhà sư  . Kinh Luật Luận điển tích sách vở sách chữ nào  cũng đều có tham khảo lượt qua trận đừng nghĩ  . rằng cư sĩ là một hàng thấp thỏm ngày xưa Trở  lại vấn đề đó bà Năm chồng giàu Hà Thị Nở nó  . cư sĩ đó mà hôm nay được hân hạnh nó biết  lão thông hết chữ nho kêu bằng Lào Lào luôn  . chữ Hán nói cho quý vị cảnh báo đừng nghĩ rằng  đạo hay đời chẳng phải người cao tuổi ít học  . mà thông còn học cho nhiều học quá mà ngu là  đó xin phép để mạng đệm thêm lời nói của ông  . con tính kể vô đó là cái tâm tánh của người  ta đã vắng lặng bình tĩnh yên ổn cho nên ta  . mới ghi nhớ cái đầu não từ cái chi tiết một từ  cái lời lẽ thầy nói ở đâu với ai hồi nào làm.

Sao bao nhiêu lời bao nhiêu chữ bao nhiêu câu  bao nhiêu tích xin thưa với quý vị nghe rõ chưa. tiếp theo nữa Trở lại vấn đề vô trường thi là  như thế nào có mấy hạng thi xin phép với quý  . vị là để trao đổi lượng lạc là ông Ba Thới  có giới thiệu là thì có bốn hạng thứ nhất  . thứ hai Đào Quốc với Chi Lăng thứ ba nhân  tùng thị trấn Thứ tư là nhân tăng Phi Long. hết bao nhiêu cửa được. Phải biết rõ những từ ngữ ngôn ngữ  Nội hai cái chữ quý vị là nên nhớ  . là hàng ngày đức thầy hỏi mấy ông  cho tôi hỏi mấy ông cúng lại thường  . ngày mà hai cái chữ công phu như thế  nào ngắn gọn như hai chữ công và thú. hồi xưa ông nội tôi cũng nói là không học  nhà trường mẫu chữ nhưng mà không nói bằng  . hai chữ công phu mấy ông thầy dạy đó Ông Huy  với nướng Sam nè huyện bây giờ là chùa Hang đó. có nghĩa là thọ giới công phu có nghĩa là mình  niệm Tưởng nguyện dái thi hành trong cái phận.

Sự mình là tín đồ bởi vì cần học cái sự học nó  có lợi ích lắm rồi mình áp dụng trong cái cuộc  . sống bước đường tu hành cho mình vững chắc và có  thể là thành đạt công viên quả mãn mình sợ sợ là  . gì cũng như học trò chợ rất là phải lo lắng lắm để  vô trường thi rồi Thôi ở nhà với chúng bạn hơn nữa  . là mình con ông thầy cháu ông thầy ngay đây là Đất  Phật diễm phúc may mắn biết cỡ nào mà ngày kia là  . thua các bạn ở năm châu thế giới có môn  đập đầu vô gốc dừa thầy nói đó đến ngày  . tôi về là đập đầu vô góc dừa nó ở đâu Tôi Trở  lại vấn đề đóng ngoặc hôm nay là nói nhắc mẫu  . chuyện ngoài khề hôm qua bên Ấn Độ thì ông  này ông không biết ông già người Việt Nam  . lạ lạ đó ông về Việt Nam mấy cây dừa Tôi  dặn với ông cả mà giờ cắt đốn hết trơn rồi. ấn độ thì cô Năm Mới trình bày nó  cô Năm cắt thì vậy là cô vô nguyễn.

Giới để nhận lỗi nhờ ơn trên tha thứ cô  Long Biên con của Đức ông rõ rệt xong. mà ai đập đầu mới được mình đã theo thầy  theo đạo có tôn giáo có tôn chỉ có thầy  . tổ dẫn dắt mà trở lại theo cái đường  hướng khác sai cái quy luật tôn chỉ. nói nhiều cái giai đoạn tôi. làm sao mà gom Nhiếp nó lại làm sao  mà điều hành nó được cái tâm ý con  . ngựa nó chạy phóng phóng hoài lòng  vòng hoài không Khi nào trụ được. trích kinh đã nói rõ đó mà thích  như trong cù Ngự thốn Tâm Như Lục mã. lục mã là 6 con ngựa nghĩ thoáng nghĩ  ngồi bên trong đường buồn kính nhưng  . mà coi như ngồi ở ngoài ngã ba đường cái  chợ Đông Nghĩa tâm Nó phóng ai được thấy  . ra rồi những cái hiện tượng những  cái chứng trạng cho mọi người thấy. Phàm phu ta còn biết nữa Phàm thấy tướng bên  ngoài còn biết không đó chú đó cô đó làm những.

Cái điều không đúng với cái chân lý không  Đúng với Hạnh đức hạnh kiểm nhà tu cho nên  . ta phê phán Chỗ đó làm đúng rồi ta ca ngợi cúi  đầu khâm phục mình luôn mình được phước đức mà  . lại người ta khen thầy tổ mày nữa thưa quý vị  là sao ở một cái mình đắc tội lớn thầy đã nhấn  . mạnh hoài đó mấy ông làm như thế nào Bổn Đạo  phước đức lớn mà tội cũng lớn người ta mà chê  . bai tôi tính độ Phật giáo Hòa Hảo là mấy ông  tội nặng đó chẳng phải chơi tại nó nhấn mạnh  . là như trong clip lúc ở Sài Gòn thế cho nên mình  cố gắng nhiều Cái điểm khoảng nhớ lại mình còn. chưa Có chế ngự được cái bản thân mấy chục năm  trường chứ chưa có bình tĩnh được nóng lạnh được  . cái Tâm ngồi ở đây chứ nhớ ở nhà nhớ chỗ này  nhớ chỗ nọ thế cho nên mình gom nhiếp một chỗ. người tu như thế nào Đức thầy  nói người phương pháp của người.

Lãnh đạo sự đầu tiên là phải cốt sửa cây tư tưởng. tư tưởng nó phóng túng đổi lại cái tư tưởng ôn hòa  đạo đức nói những lời lẽ phải ôn hòa nhã nhặn nhỏ  . nhẹ mình người tu niệm Vậy mà nói chi lớn tiếng  người mà kinh khi tôi đi nhiều nơi thưa quý vị  . nhiều quý vị nói liều lĩnh nói một phật giáo hòa  hảo hung cho mày hôn luôn nhào lại đánh ông sư  . tiền đường ở đây nhà bạn để tiên nông cho nó mới  để làm nổi lớn lắm hỏi sao lỗi tính độ Phật giáo  . mình không nói tới thầy ông là tính độ của ai  nó kết tội là nặng lớn lắm Ghê gớm lắm Đừng coi  . thường mình làm thế nào chỗ nào cho người ta ca  ngợi khen tặng thầy mình nó ở thế giới xin thưa  . quý vị trên mạng truyền thông thế giới cũng vậy  làm ta đồn từ ở bên kia Chân Trời nó tưởng sao  . chứ tín đồ phật giáo hòa hảo khó kiếm quá Ở đất  nước chúng tôi ít đạo nhiều tôn giáo giáo phái.

Và những nhớ lại chỉ có phật giáo Hòa Hảo là  duy nhất đáng ca ngợi và tán thán thưa với quý  . vị nên làm đúng xử sự ăn ở giao tiếp các giới đi  tới đâu người ta cũng niềm nở ca ngợi kính trọng  . nó xứng đáng là một người tín đồ phật giáo hòa  hảo gương mẫu rồi trên năm châu bốn biển và các  . tôn giáo nhất ngày sau Mình được hân hạnh tôi  đã được nghe bác Tám Này bác kể Bác đi với hắn. chẳng dám nói thêm mà thầy đó trên đường đi  từ ở trên tổ đình đi xuống vòng Nam thăm chú  . Đức Ông là Ông Mười đó tôi kêu ông còn ghé  nhà bác Tám đồ bắt bản đồ đó Mình đừng diễm  . phúc lắm con ở Diễm Phúc gì bác Tám là được  gần bể Ngọc Cát Linh gần vua coi Trung Quốc  . tranh giành Châu báo còn tôn giáo bạn thiên  chúa cao đài Phật giáo là đứng bên xa hành  . lang không có được lại gần vua mình được cái  Diễm Phúc Gần vui gần Phật là có cái chi bằng.

Rất là Hân hạnh thưa quý vị tôi ngỏ  ý tóm tắt coi như bây giờ mình hành  . xử trả lại vấn đề muốn dự Hội  Liên Long Hoa là thế nào thầy  . nói là hội luôn qua chọn kẻ thù nguy  người hiền đức được thờ Thiên Chúa. cái thứ hai nữa là thi về cái trường gọi là liên  hoa liên quan ngày sau theo tôi hiểu biết rồi Tìm  . cờ trong kinh luật của Bửu sơn kỳ hương đó là đặt  cái vị trí ở bên ba chúc Bây giờ là có thờ Ngô  . Long đình tại chùa Tam Bảo Chính muốn xem được Hội  Long đình thì dân phải ráng sửa mình cho trơn mấy  . lời dặn Bảo Đinh Ninh gắn ghi chạm dạ long đình  mới được xem mà trong đó được xem là những hạng  . nào những hàng coi không có cao lắm gần hơn nữa là  Liên Hoa muốn được danh Dương Ít ra phải dạng ngũ  . thường Tam Cang nữ gì nữ thì tứ đức Tam Tùng Nam  thì tam ca ngũ thường làm cho trọn vẹn đi bác Tám.

Thuận nói không được tao chịu tội thế cho 8 khẳng  định bác Tám có đi với hắn đúng không Tao là quan  . binh Quan võ Tao chẳng dám đặt điều thầy công nhận  tao rồi với Hương Quảng Việt thường Nghe nói ông  . Tám đò là Hương Việt một ông Quang võ bên này quan  văn tao ngồi với anh Hưng Bản hai cái ghế hai bên  . tao ăn cơm với ba ngày tao mới về nhà không biết  từ đâu Tao nhìn kỹ ăn có cái gì con để coi tương  . hột đọt rau lang được đâu trai và ăn ngon cực kỳ  mà để Bác kể con nghe không có một người nào dọn  . kiểng đổ ba hồi rồi đồ ăn sẵn chén đũa đầy đủ  hết trơn Ăn rồi tự biến mất ăn rồi tao 3 ngày  . không đi tiểu tiện xong ra lỗ chân lông Tám nói  hãy tin tưởng Chắc chắn rồi Gần đây là mình đọc  . cái câu dẫn thầy nó Ráng tu tỉnh để hưởng Đời  Chung Cực Lạc cái cảnh cũng như ná mường tượng.

Như bên cực lạc ăn khỏi người dọn muốn chỉ có nấy  tự biến mất tự xông ra hơi không tiểu tiện Cái đó  . là sự thật thưa với quý vị đừng có mơ hồ và hoang  mang mình ráng cố gắng trau dồi đi hạnh kiểm mình  . đứt ảnh nết mình được Hữu Duyên Hữu Phước Hữu Đức  Hữu Hạnh và hữu duyên Riêng đài nó gần lỗ bóng  . tháo cổng trần gian mình đi vô trong cái bốn thẻ  để giữ ban thưởng người hiền cả chân cho kịp năm  . qua Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân biết rõ thế  nào là danh từ Thầy Phật dạy phải tra cứu tìm hiểu  . từ ngữ điển tích sách vở cho rõ biết làm  cách nào để xứng đáng là hiền nhân đúng bực. hiền nhân bổn phận tumi Hãy mau thức tỉnh  kiếm thì Huyền cơ huyền cơ nó sâu vào kín  . đáo lắm phải vạch lá Tìm sâu Mò kim  đáy biển nói những cái khoảng là mình  . có trí cố gắng muốn tìm kim đáy biển  Ấn công gắng công mới được chứ nó là.

Không được đâu bữa nay về mai khác sáng  cúng chiều nghỉ Bỏ rồi khi nhớ khi quên. mình biết ngày kia mình đậu hay rớt mình  biết à Ví dụ cách học đi nó là không học  . bài vở không lo trao rồi không có hạnh kiểm  thì tin chắc là thế nào cũng rớt còn may mắn  . là đậu cũng hạng thấp không bằng ai hết  người ta công phu đèn sách cố gắng trao  . dồi thời khóa công phu không bỏ sót ông Bảy  ông kể đó Ông Bảy thường nói cháu này nghe  . không nói nè thầy là phật không Khi nào thầy  bỏ một thời cúng nào hết từ không bị đày tôi  . đã gần gũi các chị ấy tới giờ thầy đốt nhang  đèn thì lên huyện lễ nghi thức Nếu mày không  . nguyện là mày lỗi gì biết không mày lỗi cái  bản tính nhậu mà cống cao vậy đó lại cái bậc  . Thượng nữa là tao là lại Phật Tổ A Di Đà thầy  nói đó kỳ như mẹ Phật Tổ các chị khác Nguyễn. thức lễ với Phật có lẽ phật giả Thỉnh Phật  tri Đức được niệm phật giả mới cảm Phật tri.

Ân tu hành mà không nhớ mấy căn bản thì  sao mà cho có đầy đủ cái phước đức công  . đức công hạnh rồi tu diện kiến những cái bậc  đã đi với chư thần rồi ông Năm Hường ở xã An  . Sương này tao đi với chữ thằng Tao chẳng nói  thêm cúng có tội con nghe nói ông nói ông dừng  . cúng có tội con cũng có phước mà phước lớn  lắm Trở lại vấn đề cúng có tội gì có phước  . ông nọ ông ở trần tới giờ cúng cũng buộc cái  khăn đây tao với thằng Lợi đó ông chấp Tài Xế. đó Bước qua rồi ông xã tại Sở hữu  cắm nhà đào thọt cái con chỉ cần đạo. có tội tội lớn còn mày cũng nghiêm  chỉnh mặt áo đâu đó thẳng sớm đàng hoàng  . cái nghi lễ tử tế thì được cái phước lớn lắm  các vị chư thần đi Tao từng đi các vị thiên  . thần Tao chẳng dám nói thêm tuần du khách cái  thành phần ở trong là Hòa Hảo Hương Nhơn ngày  . xưa Thánh Địa nè để ghi những tín đồ nào  ngoan đạo cố gắng thức khuya dậy sớm trau.

Dồi lễ bái công phu bởi Nói tới nó lui hoài  thưa quý vị không bỏ sót bệnh hoạn cỡ mấy nữa  . cũng được đứng không được cũng vì lại chứ  đừng nghĩ rằng nhiều quý vị Bây giờ tôi đi. không cần quỳ lạy ngồi đâu cũng sửa mà sửa được  hay chưa thưa quý vị các cái bực là giảng viên  . học nữa từ cái chỗ tróc mà không hay kẹt mà  không biết quý vị hơn không tới một ngày nào  . quý vị trở lại vậy khắp thế gian trên mặt đất  này bốn biển năm châu con Thảo phục quyền trầu  . trước 7 cho Hiền Ngọc Đế có bị hay không đi  với mấy thằng cháu tôi không quyền Cúng Ông  . Bà mình đó mình vì có lỗi không nó gần hơn  không có lỗi có phước để nghi đàng hoàng  . tốt lắm bấy nhiêu lời cùng quý vị cố gắng  trao dồi có bao nhiêu mình là hàng Cư Sĩ. phải cố gắng là cao rồi làm phước làm nhân gặp  người bệnh tật biết thương thấy ai đói khó biết.

Nhường miếng ăn đâu cần mặc áo nhà tăng đầy  lòng nhân ái cũng thằng điên đài đuôi cụt  . bố thí đồng xu ấy là phước đức công phu Để  dành nó tôi tặng cho quý vị giàu tật quyền  . lớn nhỏ sáng chào cuối kính cúi đầu chứ không  được Phước không có nhiều rồi cách bố trí lời  . bố thí lỗ nữa thưa với quý vị để trao đổi cặn  kẽ là tôi bố thí cho 1.000 bạc là tôi nói Ước  . gì có 1 tỷ bạc tôi bố thí tôi tiết nào nào  làm hoài phải giàu như các chị kia còn ông  . này 1 tỷ Tài ơi phải về Tôi cho ông chừng  chịu được rồi nó chưa từng ghi có 1 triệu  . 1 tỷ bạc bỏ ra nó đúng hay sai đó là ông  Năm muốn kể lại nhiều thành phần nói nữa. tu hành xử Hội Long Hoa và cách  bố thí cách nghi lễ ngắn gọn có  . bao nhiêu cho quý vị nhớ để nói nhiều vòng dài lắm. để cho nó được đề tài cho bà con nghe cho nó  được thỏa mãn Thì lúc nãy nó thì cũng có tâm.

Sự với những cái comment trong cái cộng đồng  mạng đó thì cũng có hỏi là nói là sau này sẽ  . có bốn ông thẻ sự thật vậy Có không và bốn thẻ  đó là sẽ chẳng giữ giống như là một cái manh  . chiếu gọi là một cái mảnh đất của phật vậy đó  Và có một cái cánh cửa gọi là cửa ngõ bác như  . vậy cho hỏi như vậy là có hay là không và cửa các  bác chỉ chính ở chỗ nào vậy Nam Mô A Di Đà Phật. trước nhất là giáo hội buổi sáng thì hương Đức  Phật Thầy đã sai Đức Cố đi Cấm 4 thẻ trong cái  . đó gọi là cái chu vi để ngày sau thao tác tà  giáo đến khi xuất hiện đình đài rồi đó là còn  . một cuộc Chiếu Minh giành xé khắp toàn cầu  hóa một nơi một nơi là nơi này Nó đang giành  . xé là gì Cái tính tham mà Chứ mình là gì ám  chỉ là đang ngủ có chiếc chiếu manh bây giờ  . đất không Nè có chiếc chiếu minh mình bu lại  mình dành chút xíu nằm cho em trong khi mình.

Tham chỉ có tham cái đình vàng có Ngọc Phủ  lư là quý báu cho nên nó tranh cạnh mà không  . có vô được không bao giờ vô được là ông ba  có giới thiệu tôi đọc thêm một khoảng nữa  . là ông Ba nói ngăn tiền lộ một bài Ông thẻ  nói cái chùa bồng lai đó đếm tính ra đủ Lẻn  . một mình mà bên trời chẳng phải bên phạm nhắm  vô giành giật nữa không cho quý vị hiểu rõ đó. thứ hai nữa trả tới cái vấn đề mà  trước cửa cái cửa vô trong bốn thẻ là. cửa ngã bác có đồn đấu cử hai bên đồn trích  trữ bên lương nơi cửa đồn có cửa thiên vương  . cửa trời Cái Dầu trống rỗng cửa trời người hung  khó tới đổ giờ Hiền Lương đến khi đó ông Ba Châu  . thiêng mới xác đạo dĩ chi Nam Kỳ Ông Ba Thới  ở bên kén ăn Bây giờ ông viên tịch rồi nhưng  . mà ngày sau đó ông ba có nói thêm nữa cho biết  là Nguyễn phủ Trần Nguyễn là ông ba Trần là Đức.

Cố hai họ đó ngày sau Xứng Danh ông ba thì  là nhiệm vụ ông Ba ở trong cái khu vực nước  . Việt Nam còn Đức cố thì dạy chưa Châu thế giới  ngày sau các nước chư hầu của Đức Minh Vương. có thể đứng về thống lĩnh gọi là chị chúa mình  Phật Duyên gọi là đạo bên đạo và bên trị bên quân  . sự và chính trị cho nên ông ba biết cố ngày  sau danh Dương bốn biển nói cho quý vị biết  . rõ vậy đó Tại sao theo cái sự tôi tìm hiểu học  hỏi quý vị cao đồ của thầy và các bậc tiền bối  . nói cho rõ biết rành rẽ để mình biết cách mình tu  hành làm như thế nào có được một ngày kia được dự  . hội khi vào cửa nơi Ngã Bác là chỗ nãy giờ giới  thiệu đó Bởi vì sao gọi là cửa ngã bác Cái đó  . là trời xanh cái rạch nó như chữ bác còn ở đây  là đại hội nó chữ đại cũng nói ham chị cái chữ  . Hán chữ nho chữ này đại nè chữ đại nè vì trên  có gạch nè trên gạch gọi là chữ đại Còn chữ Bác.

Tôi cũng học nhắp nhang như biết mấy ông thầy dạy  mình biết rõ cái từ ngữ ngôn ngữ cho nên mình áp  . dụng cho đúng đúng cách làm chẳng sai là chắc chắn  sẽ được kết quả một ngày nào thưa quý vị tiếp theo  . nữa Đừng có sợ lo đọc giảng thầy bây giờ cái sở  người tề Hiền Lương đến hội cũng kỹ nhau ông ba có  . nói thêm nữa là kẻ mé biển người thì ở đều thành  Phật gom lại đó người lành được quy tay tuyển chọn  . một ngày là Hội Long Hoa Đâu phải bây giờ quý vị  nhiều người nó vẫn xanh chưa có được Ông Ba có  . giới thiệu thầy giới thiệu luôn rước về Cực Lạc  Vô đây nè đủ công đức mới được về còn thiếu nữa  . là làm dân phật Quốc nó tu thêm Nghe Đức Di Lặc  giác giảng đạo là ba truyền thuyết pháp ba trường  . chứng Đắc tỏ ngộ nhiều quý vị còn hoang mang dữ  lắm nó về cảnh này cảnh tiên còn luân hồi tiên này.

Chẳng có luân hồi rồi nói theo như quý vị biết  rõ sâu và xa chút nữa ông Ba nó mãn đời thượng  . Nguyên này rồi 10.000 năm có lẽ rồi hai chục ngàn  năm tiếng lên Trong hai môn biến đổi cá nghe còn  . xanh còn tử nữa so le mới lập đời sống bằng trời  bằng Phật mới thôi quý vị nghe rõ lời ông Ba nói  . chưa đừng có nghĩ rằng quý vị đa số nói tu tu  sĩ về cõi tiên hay gì cảnh Thượng Nguyên tiên  . còn luân hồi Không phải vậy tiên là tiên kêu bằng  cũng như các vị tiên trưởng ở trên mà mà cõi trời. ta muốn ngang hàng với Bồ Tát rồi sao đó đắc  đạo vô số đếm thầy nói chẳng phải nói Hoa  . nói những miệng đài đó sao học đạo đắc đạo  đắt hàng bồ tát tại thế luôn đa số ba cái  . trường thiết pháp Bởi vì bây giờ mình học  đạo nè bây giờ thôi Tu nghiệp lên đi mình  . đã tu học sẵn rồi vô cái trường đào luyện thêm  nữa là mình hiểu rồi biết rồi chứ đâu phải dốt.

Đề tài đó là đức thầy có cho biết là lao  xao bể bắt non Tần Quân phiên tham báo xa  . gần cũng qua là xin hỏi câu nói ý nghĩa thế nào  cũng khuyên là quân nào Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. lời của ông Tứ Thánh lời của tam hoàng và  các cái thánh kinh của bên thiên chúa cao  . đài tôi có từng tìm hiểu để dò xét để Xu  khảo mấy cái từ ngữ ngôn ngữ gần đây là ông. từ điển của Văn thế Vĩnh xuất bản năm 2016  Chắc cho mình tìm hiểu về sự học tìm tòi  . giáo lý từ ngữ ngôn ngữ biết rõ mình mới dám  khẳng định chứ đâu có nói khơi có lỗi nữa. Trở lại vấn đề cũng như muốn nói xuyên  qua là chắc có lẽ cô ảnh hưởng gì thời  . cuộc hay không nhắc mẫu chuyện của ông  Hưng Quảng chiến gương phản chiến tức  . là Huỳnh Hữu Hạnh ở bên Đồng Tháp Tôi có  biết học mật ong nữa đàn ông người có bản  . lĩnh nhưng mà cái sự hiểu không có khi  nào hiểu hết ý của Phật của thầy cho nên.

Hôm nay ghép vào một vấn đề nữa. là ông mới hỏi thầy thầy mới  hỏi ông chứ thương quản cho  . tôi hỏi cư Việt suy gẫm chín chắn sẽ giải đáp. sớm trên xuống dưới cùng nhau đúc khúc giữa  phần ta mãi nghe hồn nghe hồn lỗ nhĩ mãi lùng  . tung Hưng Quảng cáo biết sớm trên là ai xóm  dưới ở đâu không sớm giữa là chỗ nào khúc  . giữa xin thưa với thầy con chẳng hiểu Nhờ  thầy giải tao hé cho ông chút không thấy  . sớm trên là nước Nguyên Campuchia xóm  dưới Trung Quốc khúc giữa là Việt Nam. lúng túng dân ta túng ngao ngán cho xương  lão bác Hùng nói tiếng xưng mà chẳng biết  . xuân nào mới nhớ lại cái bài thi Anh  này anh đi gặp ông Ba ở trong núi Sam. máu chuồng đời nó dang dở kể từ đây mèo rất là  tiếng sức để Dương xử phân những đứa bộ luân  . thường thưởng Phong những kẻ lòng trung hiếu quân  thần cộng Lạc Việt nhà thương Nam Mô A Di Đà Phật.

https://www.youtube.com/watch?v=DsnKax4aEyE

https://youtu.be/DsnKax4aEyERiêng đài nó gần lỗ bóng tháo cổng  trần gian mình đi vô trong cái bốn  . thẻ để giữ để ban thưởng người hiền cả  chân cho kịp năm qua Long Hoa có mặt  . ấy là hiền nhân biết rõ thế nào là danh từ  Thầy Phật dạy phải tra cứu Tìm hiểu từ ngữ  . điển tíc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *